Abivahendi tõend

Abivahendi tõend on paberil või digiallkirjastatud dokument, mille väljastab sulle perearst, eriarst, õde, ämmaemand, füsioterapeut või tegevusterapeut. Abivahendi tõendiks on ka rehabilitatsiooni plaan, kus on abivahendi vajadus välja toodud.

Hetkel veel ei toimu abivahendi ettevõtete ja tõendi väljastajate vahel elektroonilist andmevahetust, see tõttu väljastataksegi tõend paberil, vahel ka digiallkirjastatud failina. Meditsiiniliseseadme digiretsept ei ole abivahendi tõend.

Abivahendi tõendi võib välja kirjutada füsio- või tegevusterapeut, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Põetus- ja hooldusabivahenditele ning lihtsamatele liikumisabivahenditele võivad tõendi väljastada ka õed ning ämmaemandad, kes on läbinud sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud abivahendite alase täiendkoolituse.

Abivahendi tõendile tuleb kirjutada abivahendi nimetus, kirjeldus või ISO-kood.

Abivahendi tõendi alusel, mis ei vasta eelnvalt toodud kirjeldustele või väljastajatele, ei ole Invarul õigust riigipoolse soodustusega üüri või müügi tehingu tegemiseks.

Abivahendi tõendi soovituslik blankett:

 
Loetelu, millistele abivahenditele ja kes võib olla tõendi väljastajaks asub siin. Rohkem teavet abivahendi tõendi kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral võta ühendust meie klienditoe telefonil 602 5400 või kirjuta info@invaru.ee

Filtrid
Sorteeri
Display