• Teksti suurus

  • Reavahed

  • Kontrastvaade

Vaegnägijatele

Abivahendi tõend

Abivahendi ettevõtted võivad müüa või üürida kliendile ainult neid abivahendeid, mis on tõendil kirjas. Seetõttu on oluline, et tõendile kirjutataks kõik abivahendid, mida inimene vajab. Arstitõendil või rehabilitatsiooniplaanil ei pea olema abivahendi vajadus määratud ISO-koodi täpsusega, kuid peab olema üheselt arusaadav, millist abivahendit inimene vajab. 

1.jaanuarist 2018 sai abivahendi määramise õiguse ka tegevus- või füsioterapeut, kellel on füsioteraapia või tegevusteraapia kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või tegevusteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon ning kes töötab tõendi väljastamise hetkel füsio- või tegevusterapeudina rehabilitatsiooni või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. 

Samuti saavad abivahendi tõendi väljastada õed ja ämmaemandad, kes on läbinud abivahendialase koolituse, mille alusel saab soetada abivahendit soodustingimustel. Rohkem infot õdede koolituste kohta leiab siit.

Tõendi väljastamisel saab õde, ämmaemand, arst, terapeut või rehabilitatsiooni meeskond lisainfot Sotsiaalkaitseministri määruse "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" abivahendite loetelust,  abivahendite teatmikust ning Sotsiaalkindlustusameti lehelt.

Abivahendi tõendi soovituslik vorm on allalaetav siit.

Tänasel päeval veel ei ole tõendi väljastajate, abivahendiettevõtete ja SKA vahel elektroonilist andmevahetust sarnaselt apteekidega. Seetõttu tuleb veel väljastada tõendid paberil. Invarusse võib arstitõendi saata ka e-posti aadressile info@invaru.ee.

NB! Tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenust osutavatel asutustel on võimalik tellida tasuta infomaterjale abivahendi tõendi väljastajale ja abivahendi vajajale. Tellimiseks vajutage siia.