• Teksti suurus

  • Reavahed

  • Kontrastvaade

Vaegnägijatele

Arstitõend

Abivahendi ettevõtted võivad müüa või üürida kliendile ainult neid abivahendeid, mis on tõendil kirjas. Seetõttu on oluline, et tõendile kirjutataks kõik abivahendid, mida inimene vajab. Arstitõendil või rehabilitatsiooniplaanil ei pea olema abivahendi vajadus määratud ISO-koodi täpsusega, kuid peab olema üheselt arusaadav, millist abivahendit inimene vajab. Teatud abivahendite puhul saab vajaduse tuvastajaks olla ainult eriarst või rehabilitatsioonimeeskond.

Tõendi väljastamisel saab arst lisainfot Sotsiaalkaitseministri määruse "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" lisast 1  ja Astangu puudealase teabe ja abivahendite keskuse teatmikust, mis on allalaetav siit.

Tänasel päeval veel ei ole arstide, abivahendiettevõtete ja SKA vahel elektroonilist andmevahetust sarnaselt apteekidega. Seetõttu tuleb veel väljastada tõendid paberil. Invarusse võib arstitõendi saata ka e-posti aadressile info@invaru.ee või faksile 6025454.