• Teksti suurus

  • Reavahed

  • Kontrastvaade

Vaegnägijatele

Arvuti ligipääsetavus puuetega inimestele

Arvutile ligipääsu võimaldav tehnoloogia lubab arvutit kasutada ka neil, kel on raskusi tavalise arvuti, hiire või klaviatuuriga. Selline tehnoloogia hõlmab nii lihtsamaid seadmeid, nagu juhtkuulid ja miniklaviatuurid, kui ka keerukamaid tehnilisi lahendusi, näiteks automaatne kõnetuvastus, silmajälgimine ja aju-arvuti-liidesed. [1]

 

Juurdepääsu olulisus

Arvutile juurdepääsu võimaldav tehnoloogia on väga oluline erivajadustega inimeste õppimis- ja erialaste võimaluste parandamiseks. Arvutil ja Internetil on kõikides haridusetappides väga tähtis osa ning nende kasutamine on sageli  möödapääsmatu. Arvuti võib olla erivajadusega õpilase jaoks väga väärtuslik õpivahend ning ka tulevikus vajalik töövahend, kuna paljudes töövaldkondades nõutakse arvutioskust. Füüsiliste või tajuhäiretega inimesi võetakse suurema tõenäosusega vastu pigem väiksemat füüsilist pingutust nõudvale tööle. [1]

Ligipääs arvutitele mõjutab märkimisväärselt ka kogukonnaelus osalemist ja iseseisvalt igapäevaeluga hakka saamist. Juurdepääs arvutitele ja internetile teeb erivajadustega inimestele kättesaadavaks toimingud, mis on seotud

  • riigiasutustega,
  • pankadega,
  • uudiste ja üritustega,
  • teabevahetusega
  • ja sisseostude tegemisega.

Ligipääs arvutitele ja Internetile pakub erivajadustega inimestele teatud sotsiaalseid ja psühholoogiliseid eeliseid  samuti vähendab see sotsiaalset eraldatust, kõrvaldades füüsilised barjäärid, soodustades suhtlemist ja luues tingimused teabevahetuseks. Juurdepääs arvutile ja Internetile võimaldab eakatel ja erivajadustega inimestel suhelda sõprade ja pereliikmetega. Samuti pakuvad erinevad internetikogukonnad sotsiaalset tuge, mis leevendab äralõigatus- ja üksildustunnet. [1]

 

Arvuti ja liikumispuue

Üheks probleemiks on ratastooli ja arvutilaua kokkusobivus. Kõik ratastoolid ei pruugi mahtuda tavalise arvutilaua alla ning seetõttu on raskem arvutit kasutada. Seega seadmed, mille abil saab reguleerida arvutiekraani, klaviatuuri, hiire ja töölaua asendit, on paljude erivajadustega inimeste jaoks väga vajalik. [2]

Sõltuvalt vajadusest on olemas mitmeid tehnilisi lahendusi. Neile, kes saavad kasutada vaid üht kätt, on olemas vastavalt vasakule või paremale käele mõeldud klaviatuurid. Selliste klaviatuuride klahvi asetus on mugavam kui tavalistel klaviatuuridel. Oluline on teada, et arvutit saab kasutada ka siis, kui inimene suudab kontrollida ainult ühte sõrme, liigutada pead või hoida suus vahendit, millega saab klahve vajutada. [2]

Peenmotoorikahäiretega inimestele võib abiks olla tavalisest suurem klaviatuur, mille klahvid on suuremad ja hõredamalt paigutatud. Miniklaviatuurid sobivad aga neile, kellele ei valmista probleeme mitte peenmotoorika, vaid piiratud liigutamisulatus, mis ei luba kasutada tavamõõtmetes klaviatuuri. Hiire asemel saab kasutada juhtkuuli ja spetsiaalseid sisestusseadmeid. [2]

Raskemate liikumispuuetega inimeste jaoks on olemas klaviatuuri ja hiire tööd matkivad lahendused, sealhulgas skaneerimine, morsesisestus ja silmajälgimine. Lisaks on võimalik arvutitele ühendada spetsiaalseid lüliteid, mille abil saab kasutada arvutit vähemalt ühe lihasega, mida inimene suudab tahtelikult liigutada (nt pea, sõrm, põlv, suu). [2]

Väga hea näide sellest, et sõltumata puudest saab edukalt arvutit kasutada, on inglise füüsik ja teadlane Stephen Hawking. Ta on suurema osa oma elust olnud ratastoolis ning on peaaegu üleni halvatud, kuid sellest hoolimata on ta tänu tehnikale avaldanud mitmeid teaduslikke raamatuid.

 

Viited

1. Simoson, C. J. (2013). Computer Access for People with Disabilities. Boca Raton: Taylor & Francis Group

2. Burgstahler, S. Working Together: People with Disabilities and Computer Technology. University of Washington.