Abivahendi tõend

Abivahendi tõend on paberil või digiallkirjastatud dokument, mille väljastab Sulle perearst, eriarst, õde, ämmaemand, füsioterapeut või tegevusterapeut. Abivahendi tõendiks on ka rehabilitatsiooni plaan, kus on abivahendi vajadus välja toodud.

Hetkel veel ei toimu abivahendi ettevõtete ja tõendi väljastajate vahel elektroonilist andmevahetust, seetõttu väljastataksegi tõend paberil, vahel ka digiallkirjastatud failina. Meditsiinilise seadme digiretsept ei ole abivahendi tõend.

Abivahendi tõendi võib välja kirjutada

  • perearst
  • eriarst
  • füsio- või tegevusterapeut, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses
  • õde või ämmaemand, kes on läbinud sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud abivahendite alase täiendkoolituse. Õde või ämmaemand saab tõendi väljastada põetus- ja hooldusabivahenditele ning lihtsamatele liikumisabivahenditele.

Abivahendi tõendile tuleb kirjutada abivahendi nimetus, kirjeldus või ISO-kood.

Abivahendi tõendi alusel, mis ei vasta eelnevalt toodud kirjeldustele või väljastajatele, ei ole Invarul õigust riigipoolse soodustusega üüri või müügi tehingu tegemiseks.

Abivahendi tõendi soovituslik blankett:

  
Loetelu, millistele abivahenditele ja kes võib olla tõendi väljastajaks, asub siin. Rohkem teavet abivahendi tõendi kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Küsimuste korral võta ühendust meie klienditoega telefonil 602 5400 või kirjuta info@invaru.ee

Filtrid
Sorteeri
Display