Abivahendi üürimine ja üüritingimused

Invaru abivahendikeskusel tuleb abivajajate ja nende lähedastega üsna tihti arutada, millal on mõttekas abivahend üürida ja millal see välja osta. Näiteks suveperioodil meelitavad ilusad ilmad õue liikuma ja seetõttu tuntakse huvi ajutiste abivahendite vastu. Nende väljaostmise asemel tasuks pigem rentimise kasuks otsustada. Kui abivahendit vajatakse esimest korda, tekibki tihti segadus ja küsimus, mida teha. Eestlastele meeldib üldiselt millegipärast pigem see, kui asjad on nende omad - seda ka abivahendite puhul.

Abivahendite puhul peame aga jälgima natuke teisi aspekte - tervisliku seisundi muutumist paremuse või halvemuse poole, laste puhul nende kasvamist ning ajaperioodi, mille vältel on abivahendit vaja. Samuti seab omad raamid riigipoolne soodustus abivahendite soetamiseks.

Millal üürida?

Abivahendi üürimine on mõistlik esiteks siis, kui tegemist on ajutise traumaga, millest taastumiseks on vaja liikumisel abi. Näiteks jalatraumade korral, kui on vaja kasutada karke, tugiraami või ka ratastooli, on üürimine kindlasti mõistlikum. Nii on kulu abivahendile madalam ja lisaks ei jää abivahend pärast kasutamist koju seisma.

Lisaks on Invarust üüritud abivahenditele hooldus ja remont tasuta. Koostöös meie pädevate klienditeenindajatega leiad alati enda jaoks sobivaima abivahendi. Keerulisemate abivahendite vajaduse või tervisliku seisundi korral nõustavad kliente füsio- või tegevusterapeudid. Nõustamine toimub koostöös abivahenditehnikuga. Terapeudid ja tehnikud on abiks abivahendi valimisel ja sobilikuks kohandamisel ning sealjuures juhendavad, kuidas abivahendit kasutada. 

 

 • Abivahendite üürimisel sõlmitakse kliendi ja Invaru vahel leping, millele kehtivad üüritingimused. Koostöös firmaga Mediq pakume võimalust üürida Medela elektrilist rinnapumpa Symphony, mille üüritingimustega saab tutvuda siin.
 • Kas abivahendi üürihinda mõjutab lisavarustuse hulk, mis on abivahendil kasutusel?
  Abivahendi üürihind on fikseeritud ning lisavarustuse hulk seda ei muuda. Täpsemat infot selle kohta, milline lisavarustus kuulub üüri hinna sisse ja mida tuleb kasutajal ise juurde osta, saab küsida meie klienditeenindajatelt ning terapeutidelt ja abivahenditehnikutelt.
 • Kas abivahendi üürimisega kaasneb tähtajaline kohustus?
  Üürides Invarust abivahendi, on üürileping tähtajatu. Abivahendi võib tagastada Invarusse igal hetkel. Samuti ei kaasne Invarust üürides tagatisraha maksmise kohustust.
 • Kuidas toimub üürihinna arvestus, kui võtta abivahend üürile kalendrikuu teises pooles?
  Tulenevalt õigusaktidest, mis reguleerivad abivahendite ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmist, arvestatakse üürihinda kalendrikuu täpsusega. Olenemata soodustingimustel abivahendi üürilepingu sõlmimise kuupäevast, tuleb tasuda käesoleva kuu kogu üüri tasu. Abivahendi tagastamise kuu eest aga üüritasu tagastatakse, ka siis kui toote abivahendi tagasi kuu viimasel päeval. Täishinnaga üürides toimub tasu arvestus aga päevapõhiselt.
 • Kas soodushinnaga saab üürida mitut samasugust abivahendit?
  Sotsiaalkaitseministri määruse alusel on abivahenditele määratud piirlimiit ehk kogus ja kasutusaeg ehk periood, mis on ette nähtud ühe abivahendi kasutamiseks. Kui vajad abivahendit suuremas koguses, kui riigi soodustusega on võimalik saada, siis on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda erisust. Koguse suurendamist saad taotleda, kui Sul on diagnoosist või funktsioonihäirest tulenev põhjendatud vajadus suurema koguse kasutamiseks. Näiteks on lapsele vaja üürida ühte seisulauda koju ja teist lasteaeda või kooli. Mitme samasuguse soodushinnaga üüritava abivahendi osas teeb otsuse sotsiaalkindlustusamet. Rohkem infot erisuse taotlemise kohta leiad sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Ilma sotsiaalkindlustusameti poolse eriotsuseta ei saa üürida soodushinnaga mitut samasugust abivahendit.
Filtrid
Sorteeri
Display