Riiklik soodustus

Abivahendite võimaldamist koordineerib Eesti Vabariigis sotsiaalkindlustusamet

 

Abivahendite üürimist ja ostmist riikliku soodustusega reguleerivad:

 

 

Riikliku soodustusega on õigus abivahendeid osta või üürida:

 • Kuni 18-aastasel puudega lapsel
 • Kuni 18-aastasel lapsel, kellele on väljastatud eriarsti poolt abivahendi tõend
 • 16-17-aastasel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
 • Täiskasvanul, kellel on töövõime vähenemine või määratud puue.
 • Vanaduspensioniealisel isikul.

 

Riikliku soodustuse saamiseks tuleb esitada:

 • Abivahendi tõend
 • Isikut tõendav dokument


Riikliku soodustuse suurus:

 • Abivahendite määruse alusel kompenseerib riik olenevalt abivahendist 40-90% abivahendi piirhinnast.


Erisused:

 • Puudega lapsel on soodusprotsent 90% piirhinnast.
 • Eriarstitõendiga lapsel on soodusprotsent 50% piirhinnast.
 • Kuni 26-aastasel õppival puudega või vähenenud töövõimega tööealisel 90% piirhinnast.
 • Toimetulekutoetuse saajad 95% piirhinnast.

 

Sotsiaalkaitseministri määrus sätestab, milliseid abivahendeid saab osta või üürida soodustingimustel. Samuti on abivahenditele kehtestatud piirhind ja piirmäär.

 • Piirmäär on protsent, mille ulatuses riik abivahendi soetamist hüvitab
 • Piirhind on abivahendi maksimaalne maksumus, millest riik oma osa hüvitab.
 • Piirkogus on lubatud suurim kogus abivahendeid soodustingimustel
 • ISO kood on rahvusvaheline kood abivahendite tähistamiseks. Määruses ongi piirmäär ja piirhind kinnitatud iga abivahendi või selle grupi juurde eraldi.

 

Näited:

Tugiraami üür

4-rattalise tugiraami ISO kood on 12.06.06, piirhind üürimisel 13 EUR/kuus ja piirmäär 60%. Kui 4-rattalise tugiraami üüri täishind on näiteks 13,80 EUR/kuus, siis omaosalus on 6 EUR kuus ja sotsiaalkindlustusamet kompenseerib abivahendi üüri maksumusest iga kuu 7,80 EUR.

 

Mähkme ost

Püksmähkmed imavusega 1500 ml, suurus S. Selle mähkme ISO kood on 09.30.24.41, piirhind 0,95EUR/tk, piirmäär 40%, piirkogus 120 tk/kuus. Kui ühe mähkme täishind on 1 EUR, siis inimese omaosalus on 0,43 EUR/tk ja sotsiaalkindlustusamet kompenseerib 0,57 EUR/tk.

 

Kui soovite taotleda erisust abivahendi soodustingimustel võimaldamisel, tuleb sotsiaalkindlustusameti juures läbida erimenetlus. Rohkem infot menetluse kohta leiate siit

 

Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute ning igakuiste sooduskoguste kohta saate infot vaadata Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest.

 

Filtrid
Sorteeri
Display