• Font size

 • Line spacing

 • Contrast View

For visually impaired

Soodustingimused

Soodustingimustel teenindamine toimub 2015.a. 21. detsembri Sotsiaalkaitseministri määruse nr 74 "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" alusel.

Abivahendi ettevõtete ja Sotsiaalkindlustusameti vahel on sõlmitud raamleping teenuste osutamiseks.

Abivahendeid soodustingimustel üürima või ostma on õigustatud:
• kuni 18-aastane laps;
• kuni 18-aastane puudega laps;
• alates 18. eluaastast tööealisel isikul, kellel on puue ning osaline/puuduv töövõime
• vanaduspensioniealine isik;

Soodustuse saamiseks pöörduge arsti poole, kes abivahendi vajaduse tuvastab ja tõendi väljastab.  Kui teil on arstitõend ja olete õigustatud isik soodustuse saamiseks, siis pöörduge Sotsiaalkindlustusametisse (SKA) isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks. 

Rohkem infot isikliku abivahendi kaardi saamiseks leiate siit.

Invarusse pöördumisel palun võtke alati kaasa:
- Isikut tõendav dokument
- Isikliku abivahendi kaart
- Abivahendi tõend õelt, arstilt, füsioterapeudilt, tegevusterapeudilt või rehabilitatsiooni plaan.
- Puuet või töövõime kaotust tõendav dokument (otsus, puudekaart, töövõimekaart vmt) selle olemasolul
- 18-26-aastasel õppival noorel koolitõend

 

UUS INFO! Abivahendid, mida hoolekandeasutuse klientidel on võimalik osta või üürida vastavalt määrusele riikliku soodustusega alates 01.01.2019:

 • Lamatisi vältivad istmepadjad
 • Seisuraamid
 • Sokijalgatõmbajad
 • Tualettpaberitangid
 • Mähkmed, sidemed (v.a. erihooldekodu kliendile)
 • Nahakaitse ja -puhastamise vahendid  (v.a. erihooldekodu kliendile)
 • Põiekateetrid
 • Uriinikotid
 • Pestavad aluslinad
 • Mähkmeid fikseerivad püksid
 • Keha pesemiseks vajalikud vahendid (v.a. erihooldekodu kliendile)
 • Kepid, kargud
 • Tugiraamid
 • Rulaatorid
 • Jalgrattad puudega lapsele
 • Ratastoolid
 • Elektrilised ratastoolid
 • Varuosad ratastoolidele
 • Kärud
 • Eriistmed
 • Seljatoed
 • Ratastoolipadjad
 • Haaramistangid

 

Abivahendid, mis on seotud hooldusteenuse osutamise või osutamiseks kasutatava hoonega ning mida ei saa osta või üürida riikliku soodustusega:

 • Hooldusvoodid
 • Madratsid lamatise vältimiseks
 • Voodilauad
 • Söögipõlled
 • Tualettoolid, potikõrgendused
 • Siibrid
 • Vanni- ja dušitoolid
 • Ühekordsed imavad aluslinad
 • Libistamislauad ja libilinad
 • Teisaldatavad käsipuud, voodiohjad
 • Tugikäepidemed
 • Tõsterihgmad
 • Lingtõstukid ja lingud
 • Kaldteed
 • Mittelibisevad alused

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt on võimalik leida kogu info abivahendite süsteemi kohta.