• Teksti suurus

  • Reavahed

  • Kontrastvaade

Vaegnägijatele

Kuidas erivajadusega lapsele kooli jaoks sobilik abivahend valida?

Alanud kooliaastal tasub uute koolitarvete kõrval meeles pidada ka suuremaid abivahendeid, mis erivajadusega lastele koolis liikumisel või hoopis õige istumisasendi tagamisel abiks on. Invaru abivahendikeskus jagab nõu, kuidas erivajadusega lastele kooliks vajalikke abivahendeid valida.

Kooliaasta algus on hea aeg lapse abivahendivajaduse hindamiseks, sest on juba selge, millises keskkonnas ja milliseid tegevusi õppetegevus hõlmab - kas on vaja näiteks sobivat eriiistet, seisulauda või kergemat ratastooli.

Arvesta õppekeskkonnaga, kus laps igapäevaselt viibib

Lapse jaoks parima lahenduse leidmiseks tuleks pidada silmas tema vajadusi ja tervislikku seisundit, samas on väga tähtis ka keskkond, kus abivahendit kasutatakse - kas siseruumides või õues, kodus või koolis.

Nii näiteks pole mõistlik transportida igapäevaselt kooli sama käru, mida laps kasutab ka kodus, vaid üürida või soetada koolis toimetamiseks teine samasugune käru.

Pea nõu tugivõrgustikuga

Äärmiselt oluline on pidada nõu ka õppeasutuse tugispetsialistidega, kes lapsega igapäevaselt tegelevad ning lastel abivahendeid kasutada aitavad.

Õpetajad, kes teavad kõige paremini õppetöö sisu ja tegevusi ning näevad lapsi koolikeskkonnas, oskavad anda head nõu nende täpsete vajaduste kohta. Näiteks matemaatika või meisterdamise tunnis võib laps õppetöö tegemiseks vajada spetsiaalset eriistet, mis tagab õige istumisasendi ja kõrguse ning  toestab keha ja pead, samas kui liikmustunnis või näiteks söögivahetunnis oleks mugavam kasutada hoopis käru, mis lihtsustab lapse transportimist.

Kutsu appi terapeut ja tehnik

Lapsevanemad ei tea tihti, et Invaru terapeudid ja tehnikud on valmis külastama peresid ka nende kodus, lasteaias, koolis või päevakeskuses üle terve Eesti.
Visiitidel on meie terapeutidel abivahendid juba kaasas ning laps ja pere saavad selle sobivust kohapeal proovida. Sageli saame kaasa võetud abivahendi ka kohe kliendile üürile anda. Koos terapeudi ja tehnikuga reguleeritakse abivahendi mõõdud lapse vajadustele vastavaks ja õpetatakse peredele ka vahendi õiget kasutamist.

Võimalusel üüri enne kui ostad

Abivahendi ostuga ei tasu kiirustada, sest tihti on võimalik seda eelnevalt üürida. Abivahendi üürimine on mugav ja soodne viis, kuidas selgitada välja abivahendi tegelik sobivus lapsele. Lapsed kasvavad kiiresti ning nende abivahendivajadus võib samuti kiirelt muutuda,  samuti on üürimine vahel ka majanduslikult mõistlikum kui abivahendi väljaostmine. Kõik üüritavad vahendid läbivad enne n-ö uuele ringile minekut põhjaliku hoolduse.

Varu sobiva abivahendi leidmiseks aega

Abivahendi otsimiseks tasub kindlasti aega varuda, sest protsess alates vajaliku tõendi hankimisest kuni sobiva abivahendi tellimise, väljastamise ja kohandamiseni võib võtta aega.

Abivahendi väljastamisel õpetavad Invaru terapeudid seda ka kasutama ning hooldama, sest vaid nii on abivahendist lapsele ja tema lähedastele kõige rohkem kasu. See, kas abivahendit saab juba olemasolevate seast üürida või tuleb see lasta eritellimusel valmistada, selgub siis, kui lapsevanemad on juba abivahendikeskusesse pöördunud.
Kindlasti tuleks meeles pidada ka seda, et laste abivahenditele saab riigipoolset soodustust.  Soodustuse saamiseks tuleb abivahendikeskusesse tulles kaasa võtta isikliku abivahendi kaart, abivahendi tõend ja puude otsus selle olemasolul.

Vahel tuleb lapsevanematel arvestada ka abivahenditega seotud erimenetlusele kuluva ajaga. See on vajalik näiteks siis, kui soovitakse riikliku soodustusega liikumisabivahendeid rohkem kui üks korraga või suurendada riigipoolset toetust. Vahel tunnetavad lapsevanemad, et riiklik süsteem on keeruline, kuid seda ei tasu karta - midagi ületamatut siin ei ole ja nii Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid kui ka Invaru terapeudid juhendavad ja nõustavad vanemaid kogu protsessi jooksul.