• Teksti suurus

  • Reavahed

  • Kontrastvaade

Vaegnägijatele

Kuidas liikumisabivahendi abil suurendada turvatunnet ja iseseisvust?

Igapäevaelu toetavate liikumisabivahendite valik on täna äärmiselt lai ning tänu riigi abile ei tähenda abivahend tingimata enam ka suurt väljaminekut. Kuidas laia valiku erinevate abivahendite seast sobivaim valida?

Liikumisabivahendi eesmärk on aidata liikuda turvaliselt ja iseseisvalt. Erinevate liikumisabivahendite seast leiab näiteks nii kõnnikeppe, karke, tugiraame kui ka manuaalseid ja elektrilisi ratastoole. Vastavalt inimese seisundile võib ta vajada liikumisabivahendit kas lühiajaliselt või pikema perioodi jooksul.

Tegelikult ei teata sageli, et rulaatori või tugiraami kasutamiseks ei pea vanaduspensioniealised omama arsti poolt määratud rasket diagnoosi või puuet. Liikumisabivahendit võib kasutada iga inimene, kes soovib seda näiteks põhjusel, et kõrge iga on omal jõul liikumise raskemaks muutnud. Samuti võiks mõelda lihtsama liikumisabivahendi kasutamise peale näiteks libedal ajal või kui on tarvis läbida pikemaid vahemaid, mis tekitavad väsimust.

Sobiv abivahend aitab lisaks turvalisemale liikumisele ka elu aktiivsemalt nautida. Siin võib tuua näiteks nii eakad, kes saavad rulaatoriga liikudes suurema turvatunde ja stabiilsema toe, kui ka nooremad, keda aitab liikumisabivahend näiteks traumast taastumise perioodil. Ka liikumispiiratuse tekkimisel ei maksa abivahendit häbeneda, kuna liikumine on nii lihasjõudluse, liigeste, südame-veresoonkonna kui ka seedetegevuse parendamise seisukohast väga oluline.

Mida valida: kark, kepp või tugiraam?

Kõnnikepp aitab vähendada haigele jalale laskuvat keharaskust ning pakub seetõttu enim tuge kõndimisel ja sobib näiteks kerge lihasjõudluse languse korral. Samas ei tasuks unustada, et kõnnikepi kasutamine suurendab koormust selle käe randmele, kuhu kõndimise ajal toetatakse. Erinevate lahenduste seas leidub nii tavalisi kui ka 3 või 4 punktiga harkkeppe, mille toetuspind on laiem ning lisaks on saadaval ka anatoomilise käepidemega keppe, mis vähendavad koormust labakäele.

Kui tegemist on inimesega, kes vajab liikumisel rohkem tuge või ei tohi jalale üldse keharaskust kanda, tasub valida kargud, kuna siis jaotub keharaskus pikemaajalise kasutamise korral lisaks randmele võrdsemalt ka küünarvarrele ja õlavöötmele. Kuigi kargud aitavad kasutajal oma keharaskust paremini jaotada, eeldab nende kasutamine ülakeha ja käte tugevust.

Tugiraami tasub eelistada pikemate vahemaade läbimiseks ja tasakaalu probleemide korral. Valikus on erinevaid tugiraamide mudeleid nii ratasteta, 2-4 rattaga, pidurite või istmega. Õues liikumiseks erinevatel pinnastel on kõige paremad suurte ratastega  tugiraamid, mis on lisaks varustatud ka istmega, et vajadusel pikemal jalutuskäigul või poeskäigul lubada endale väike puhkehetk, et oleks jaksu jälle edasi minna.

Abivahendeid saab ostmise asemel ka üürida

Sageli ei teata ka seda, et abivahendeid on lisaks ostmisele võimalik ka riigipoolse soodustusega üürida. Näiteks ajutise trauma korral polegi majanduslikult mõistlik karke välja osta - piisab nende üürimisest teatud perioodiks.

Samuti on mõistlik üürida abivahend juhul, kui kasutaja soovib seda proovida ega ole veel päris kindel, kas see talle sobib. Abivahendeid üüritakse enamasti ka siis, kui kasutaja tervislik seisund muutub, nii on kõige lihtsam ja kiirem vana abivahend uue sobiliku vastu välja vahetada. Kui abivahend on ostetud, siis tuleb vajaduse muutudes uut abivahendit hakata taotlema Sotsiaalkindlustusametist, koos vajalike tõendite ja hinnapakkumistega.

Üüritud abivahend läbib enne uut kasutuskorda põhjaliku puhastuse ja hoolduse. Oluline on ka see, et üüritud abivahendi saab vajadusel ilma lisakuludeta ümber vahetada. Abivahendi ostmine on mõistlik pigem siis, kui abivahendit kasutatakse pikaajaliselt või kui tegemist on eritellimusega, mida ei ole võimalik üürida. Juba täna on üle Eesti välja üüritud ligi 9000 abivahendit, neist ainuüksi 1500 on ratastoolid.

Soodustingimustel abivahendite üürimiseks või ostmiseks tuleb arstitõendi ja isikliku abivahendi kaardiga, mida väljastab Sotsiaalkindlustusamet, pöörduda abivahendi ettevõttesse. Riikliku soodustusega on võimalik osta, üürida abivahendeid lastele, kellel on eriarsti tõend või määratud puue, samuti tööealistel inimestel, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue, ning vanaduspensioniealistel. Riigipoolset toetust abivahenditele reguleerib sotsiaalkaitseministri määrus ja toetus abivahenditele on 40-90% sõltuvalt abivahendi grupist.