• Размер шрифта

  • Расстояние между строками

  • Контрастный вид

Для слабовидящих

Silmajälgimine

Mis on silmajälgimine?

Silmajälgimine tähendab inimese vaatamistrajektoori jälgimist. Tegelikult tehakse seda pidevalt: teise inimese pilgu liikumise jälgimine kuulub loomuliku osana inimkäitumise ja suhtluse juurde. Tänu väikeste, väga täpsete ja taskukohaste süsteemide väljatöötamisele on silmajälgimine võetud kiiresti kasutusele erinevates seadmetes ja rakendustes, et parandada arvutisuhtlust ja analüüsida inimkäitumist.

 

Silmajälgimise eelised

Silmajälgimist kasutatakse kahel peamisel eesmärgil:

  • kasutajaliideste täiustamiseks
  • inimkäitumise analüüsimiseks

 

Silmajälgimine aitab mõista inimkäitumist

Viimase aastakümne jooksul on silmajälgimist tunnustatud kui otsest ja tõhusat inimkäitumise analüüsimise vahendit. Inimaju suunab silmad automaatselt teabe juurde, mida see parajasti töötleb. Teades, kuhu on suunatud inimese pilk, saadakse ka aimu sellest, millise teabe töötlemisega tema aju parajasti tegeleb.

Juhtivad tarbekaupade ettevõtted kasutavad silmajälgimist tootepakendite optimeerimiseks ja müügiriiulite kujundamiseks. Turu-uuringutega tegelevad firmad ja suured reklaamibürood kasutavad silmajälgimist trüki- ja telereklaamide analüüsimiseks. Ülikoolid rakendavad silmajälgimist aga psühholoogia-, neuroloogia- ja meditsiiniuuringutes.

Silmajälgimine on pannud aluse nii uudsetele meditsiinidiagnostikameetoditele kui ka ohutusrakendustele, mis jälgivad ohtlikes olukordades kasutajate tähelepanuvõimet.

 

Silmajälgimine aitab täiustada kasutajaliideseid

Pilgu suunamine on väga tõhus osutamisviis. Seda kasutatakse teiste inimestega suheldes iga päev. Silmajälgimise tehnoloogia võimaldab inimestel pilgu vahendusel suhelda arvutite ja seadmetega. Silmajälgimise kasutamine arvutite juures muudab murranguliselt seda, kuidas inimesed arvuti teel suhtlevad, mängivad või töötavad.

 

Silmajälgimine puuetega inimeste juurdepääsu lahenduses

Liikumispuudega inimeste jaoks, kelle käeline tegevus on suures osas häiritud või puudub üldse, on välja töötatud kasutajaliides, millega saab silmade vahendusel kergesti juhtida ning kontrollida arvutit.  Klahvivajutuse või mõne muu käsu edastamiseks saab kasutada kas viivitusrežiimi, mille puhul tuleb valiku tegemiseks vaadata teatud aja jooksul soovitud kohta, või ekraanimenüüsid, kust saab valida sobiva käsu, näiteks vasak- või paremklikk.

 

Silmajälgimine sõidu- ja veoautodes

Silmajälgimist kasutatakse aina sagedamini ka inimese-masina-liidestes. Näiteks kasutatakse seda sõidu- ja veoautode täiustatud juhiabisüsteemides, et parandada ohutust ja kasutuskogemust.

 

Silmajälgimine eriotstarbelistes liidestes

Pidevalt leiutatakse uusi mooduseid, kuidas silmajälgimisega suurendada töökeskkonnas tulemuslikkust. Näiteks võib tuua haiglate vabakäesüsteemiga infoekraane ja tööstuslikke protsesse, mida juhitakse silmade ja viibetega.

 

Silmajälgimise etapid

Silmajälgija on seade, mis kasutab projektsioonimustreid ja optilisi andureid, et koguda väga täpset teavet silma asendi, pilgu suuna ja silma liigutuste kohta. Enamik silmajälgijaid töötab sarvkesta peegelduste jälgimise põhimõttel. Järgnev joonis näitab lihtsustatult silmajälgija tööpõhimõtet.