• Teksti suurus

  • Reavahed

  • Kontrastvaade

Vaegnägijatele

Soodustingimused

Soodustingimustel teenindamine toimub 2015.a. 21. detsembri Sotsiaalkaitseministri määruse nr 74 "Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" alusel.

Abivahendi ettevõtete ja Sotsiaalkindlustusameti vahel on sõlmitud raamleping teenuste osutamiseks.

Abivahendeid soodustingimustel üürima või ostma on õigustatud:
• kuni 18-aastane laps;
• kuni 18-aastane puudega laps;
• alates 18. eluaastast tööealisel isikul, kellel on puue ning osaline/puuduv töövõime
• vanaduspensioniealine isik;

Soodustuse saamiseks pöörduge arsti poole, kes abivahendi vajaduse tuvastab ja abivahendi tõendi väljastab. 

Rohkem infot soodustingimuste kohta leiate sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Invarusse pöördumisel palun võtke alati kaasa:
- Isikut tõendav dokument
- Abivahendi tõend õelt, ämmaemandalt, arstilt, füsioterapeudilt, tegevusterapeudilt või rehabilitatsiooni plaan.
- 18-26-aastasel õppival noorel koolitõend

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt on võimalik leida kogu info abivahendite süsteemi kohta.