• Teksti suurus

  • Reavahed

  • Kontrastvaade

Vaegnägijatele

Klientide tagasiside- ja rahulolu uuring

Hea Invaru klient!
 
Oleme oma klientide seas läbi viimas tagasiside- ja rahulolu uuringut. Uuring on anonüümne. Küsimused puudutavad klientide rahulolu meie teenuste ja toodetega ning tagasisidet meie kommunikatsioonile. Kogutud tagasiside annab meile ülevaate, millega on meie kliendid rahul ja kus on vajakajäämisi. See teadmine aitab meil Invarut arendada ja olla Teile parimaks partneriks. Uuring on vastamiseks aktiivne kuni aprilli lõpuni.
Palume Teil küsimuse või väite juures valida pakutud vastusevariantidest Teile sobivaima. Loetelu puhul märkige kõik variandid, mis on Teie hinnangul õiged. Iga küsimuste ploki lõpus on võimalik lisada ka kirjalik kommentaar tekstilahtrisse. Kasutage seda võimalust, et edastada meile oma mõtted ja kommentaarid.
 
Head uuringule vastamist!
 
Täname! 

 

1. Teenuse rahuloluga seotud küsimused

 

2. Hinnangud Invarule. Hinnake skaalal, kuivõrd olete väitega nõus

 

3. Hinnangud Invaru klienditeenindajatele esindustes. Hinnake skaalal, kuivõrd olete väitega nõus

 

4. Hinnangud terapeutide ja tehnikute nõustamisteenusele. Hinnake skaalal, kuivõrd olete väitega nõus

 

5. Hinnangud remondi- ja transporditeenusele. Hinnake skaalal

 

6. Hinnangud Invaru klienditeeninduskeskusele (telefoniteenindus ja e-kiri). Hinnake skaalal

 

7. Informatsioon ja maine